top of page

Stipendier: Medicinens historia

 

Utlyses via Läkaresällskapets i Lund allmänna annonsering om stipendier vanligen under november månad och beslutas snarast samt offentliggörs senast vid aprilmötet i Läkaresällskapet i Lund. Stipendiat förutsätts redovisa användningen till fondens styrelse inom ett år efter mottagandet.

 

Fonden stödjer verksamheter inom medicinens historia inkluderande medicinsk humaniora, som utgör ett brett tvärvetenskapligt område över vida fält från föremåls medicinska historia i den kliniska praktiken till idéer och kunskapsöverföringar mellan hälso- och sjukvården genom samhällets och kulturens influenser. Detta kan även åskådliggöras i synen på professionerna inom medicinen och deras utveckling. Perspektiv kan även hämtas från patienters upplevelser av vård och behandling via sina egna minnen. 

 

Fonden stödjer också medicinhistoriskt källkritiska undersökningar gärna med anknytning till Lund och Malmö. Stipendier är tänkta främst till yngre forskare i karriären med verifierad uppgift och kan delas ut årligen via Läkaresällskapet i Lund.

Ansökan

 

Klicka här för att ladda hem ansökningsblankett. 
 

Till ansökan bifogas:

  • CV

  • Referenser

 

Ansökningsblankett kan ifyllas här och sändas in helst elektroniskt till

 

Ola Nived, fondens administratör, dit även frågor kan ställas. 

ola.nived@telia.com

 

Skördevägen 13

227 38 Lund

 

Sista ansökningsdag är 2023-12-15.

 

Ansökan ska vara fonden tillhanda senast i annonseringen angivet datum. Behåll en kopia själv! 

 

Icke medlemmar i Läkaresällskapet i Lund kan söka bidrag avsedda för forskare och aktiviteter inom fondens ändamål. Detta kan även ske utan särskild ansökningstid efter kontakt med fondens administratör, som f.n. är Ola Nived. I ansökan bör ingå valda delar av på ansökningsblanketten angivna uppgifter. Storleken på dessa anslag är f.n. begränsad. I bedömning av alla anslag deltar vetenskapliga rådet.

bottom of page