Bengt I Lindskogs Språkpris

 

Bengt I Lindskogs språkpris är instiftat 1991. Det delas ut varje ojämnt år för stora insatser att främja medicinsk språkvård.

 

Mottagare av språkpriset kan vara enskild person eller organisation, som nomineras av Svenska Läkaresällskapets Språkkommitté eller dess efterföljare. Nomineringsförslag kan ställas till Svenska Läkaresällskapets Språkkommitté, som verkställer nomineringen och underställer den Svenska Läkaresällskapets nämnd (=styrelse), som fattar slutgiltigt beslut. Diplom åtföljer priset, som delas ut på Svenska Läkaresällskapets årshögtid. Prissumman kan variera beroende på bl.a. fondens avkastning. 2021 års pris är 30 000 SEK.

 

Tidigare pristagare i kronologisk ordning:

1993 Povl Riis (Danmark), 1995 Torgny Greitz, 1997 Örn Bjarnason (Island), 1999 Bengt Lundh, 2001 Yngve Karlsson, 2003 Peter Wahlberg (Åland), 2005 Hans Nyman, 2007 Henrik R Wulff (Danmark), 2009 Läkartidningen, 

2011 Jörgen Malmquist, 2013 Björn Smedby, 2015 Magne Nylenna (Norge), 2017 Nils Uddenberg och 2019 Ulla Gerdin.

 

För en utförligare beskrivning av pristagare samt motivering, klicka här.

 

Nomineringsförslag kan ställas till:

 

Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård

Theresa Wahlqvist

Svenska Läkaresällskapet 

Telefon: 08-440 88 78

Adress: Svenska Läkaresällskapet

Box 738, 101 35 Stockholm