top of page

Om stiftelsen

 

Styrelsen

  • Ola Nived, docent i reumatologi och ordförande

  • Berndt Ehinger, professor i ögonsjukdomar

  • Lena Ambjörn, professor i semitiska språk

Vetenskapliga rådet

 

Vetenskapliga rådet består av styrelsen samt:

  • Peter M Nilsson, professor i intern medicin samt ämnesföreståndare för medicinens historia, Lunds universitet

  • Anna Tunlid, docent vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om stiftaren

När Bengt Lindskog fyllde 60 år 1989 skänkte vänliga patienter penningåvor, som blev en bas för fonden. Vid förhandlingar med Svenska Läkaresällskapets ordförande Göran Bauer, professor i ortopedi i Lund, drogs riktlinjerna upp för ett språkpris. Under stiftelsens första decennium kunde språkprisets utdelning startas. I övrigt byggdes ekonomin upp genom bl.a. gåvor. Under 2000-talet har tillkommit flera priser och bidrag.

 

Kort CV
1929 född i Karlskrona
1948 studentexamen i Karlskrona
1950 student vid Lunds universitet
1957 medicine licentiat och leg. läkare
1970 disputation för med.dr.-graden Lunds Universitet i kirurgi och docent i ämnet
1973-1994 företagsläkare i Lund
1988-1996 ord. professor vid Köpenhamns Universitet i medicinens historie
1964 skapat Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet
1975-2008 publicerat Medicinsk Terminologi och 1979-2011 Medicinsk Miniordbok
1977 ledamot i International Academy of the History of Medicine
1984 ledamot i Royal Society of Medicine, London
1987-2001 medlem vid starten i Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, sista

året som ordförande
1990 initierat European Society of the History of Health and Medicine och 1991-1999

dess vice-President
1991-1995 vice-President i Société Internationale d’Histoire de la Medicine

Hedersledamot i flera medicinska och kulturella in- & utländska sammanslutningar

2021 Bengt Lindskog avlider efter en kort tids sjukdom

 

 

Stiftelsen

Stiftelsens namn är Stiftelsen Professor Bengt Lindskogs forsknings- och prisfond med org.nr 802424-2573 och förvaltas med hjälp av Swedbank Stiftelsetjänst, Lund. Årlig revision sker av auktoriserad revisor och fonden står under Länsstyrelsens kontroll. Fonden administreras f.n. av

 

Ola Nived

Skördevägen 13

227 38 Lund
E-post: 
ola.nived@telia.com

 

Fonden delar ut pris och bidrag enligt fondens ändamål. Stiftelsen/fonden tar tacksamt emot gåvor både små som stora till sitt ändamål. De ökar möjligheten att stödja unga forskares kompetensutveckling på vetenskaplig grund inom stiftelsens sfär. Bidrag kan sändas till Läkaresällskapets i Lund bankgiro nr 602-6041 med angivande av Professor Bengt Lindskogs stiftelse.

Bengt I Lindskog

Foto: Gunnar Menander 2015.

bottom of page