© 2019 Bengt I Lindskogs stiftelse.

Kontaktinformation

Stiftelsen Bengt Lindskogs forsknings- och prisfond, org nr: 802424-2573

 

Ola Nived, fondens administratör

070-298 89 68

ola.nived@telia.com

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom medicinens historia, medicinsk humaniora och svensk medicinsk språkvård.

 

Medicinhistoriskt pris

 

Bengt I Lindskogs pris för värdefull medicinhistorisk studie.

 

Studien ska höra hemma inom ämnesområdet hälso- och medicinhistoria i vid bemärkelse, så t.ex. hör även aspekter inom lärdomshistoria och medicinsk humaniora hit. Studien ska vara avslutad inom två år före insändandet.

 

Priset delas ut på Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte i november efter beslut av fonden. Diplom bifogas priset. Utdelningen bör åtföljas av en prisföreläsning. Prisets storlek kan variera och även sparas till kommande år. 2019 års pris är 50 000 SEK.   

 

Manus bör vara minimum 20 sidor eller cirka 50 000 nedslag. Om prisnomineringen avser en avhandling skall även ett abstrakt bifogas. Ansökan skall utöver manuskript och övriga handlingar, som åberopas, innehålla författarens namn, forskningsinstitut eller motsvarande, samt både postadress och e-postadress samt telefonnummer.

 

Vetenskapliga Rådet, vars beslut inte kan överklagas, kan vid behov inhämta yttrande från utomstående sakkunnig person och bedömer studien särskilt med hänsyn till

 

a) ämnesvalets relevans och behandling

b) studiens upplägg och genomförande

c) källmaterialet och dess behandling och analys samt

d) i vad mån studien bidragit till ökad kunskap inom ämnet

 

Nominering

 

Författaren kan inte nominera sig själv utan detta ska göras av annan behörig person, exempelvis handledare eller institutionsföreståndare.

Nomineringsförslag lämnas in helst elektroniskt till 

 

Ola Nived, fondens administratör, dit även frågor kan ställas. 

ola.nived@telia.com

 

Skördevägen 13

227 38 Lund

 

Nominering ska innehålla:

  • Manuskript 

  • Författarens namn

  • Forskningsinstitut eller motsvarande

  • Postadress, e-postadress och telefonnummer

 

Nominering avslutas 2019-12-15