top of page

Historik

 

Under 1980- och 1990-talet såldes Bengt Lindskogs medicinska lexikon bra. En tanke på en fond för att dela ut språkpris föddes. Tanken ventilerades inom Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, som visade svalt intresse. Via tips, om hur andra fonder och stiftelser skapats öppnades en möjlighet.  Då Bengt på 60-årsdagen 1989 fick gåvor av tacksamma patienter kunde idén förverkligas. När professor Göran Bauer (på ortopediska kliniken i Lund) under 1990 var ordförande i Svenska Läkaresällskapet förhandlades fram ett stadgeförslag till ett språkpris att delas ut i Stockholm på Svenska Läkaresällskapets årshögtid för att både ge priset och Läkaresällskapet ökad prestige. De preliminära stadgarna från 1991 fick därmed 1993 revideras. Stadgarna har 2015 ändrats genom att successivt nya ändamål kommit in i bilden.

 

Under stiftelsens första decennium var aktiviteten mest inriktad på att samla in medel för att kunna dela ut språkpriset. Ett stipendium har också tidigt utdelats för medicinhistorisk forskning. För att öka fondens kapital bidrog donator årligen med  olika belopp.  Redan från början kom Sparbanken Finn, Lund, in i den ekonomiska förvaltningen. Läkaresällskapet i Lund åtog sig att förvalta stiftelsen samt låta den ekonomiska delen ingå i dess årliga revison. Via Läkaresällskapet i Lund utlyses årligen sedan 2005 stipendier för forskning i medicinens historia till främst yngre forskare.

 

2007 instiftades ett årligt pris för årets bästa medicinhistoriska uppsats som utförts bland Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets  medlemmar.

 

2008 diskuterade styrelsen ev. stadgeändringar, men det ekonomiska läget sköt beslutet på framtiden. Några år lämnade fonden bidrag till tryckningen av Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets årsskrift.

 

2009 stod fonden tillsammans med Läkaresällskapet i Lund, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, Skåne-SÄL (med pensionerade läkare) samt Medicinska Föreningen i Lund (med studenter) för ett gemensamt evenemang i Lunds universitets aula med medicinsk historia och musik som tema. Hans Persson, som är musikalisk estradör, framförde kända pianokompositioner och gav deras bakgrund med stor succé.

 

Flera år har fonden hjälpt till  vid anlitande av föredragshållare och publicering av vetenskaplig litteratur inom fondens stadgar efter bedömning i varje enskilt fall.

 

2013 skapades ett Vetenskapligt Råd och följande år utlystes det medicinhistoriska priset med bredare underlag än det från 2007. Vetenskapliga Rådet bedömer inkomna ansökningar.

 

2015 omorganiserades stiftelsen med bl.a. ny styrelse och ökat tillskott från donator. Nya stadgar formulerades att anpassas till nya förhållanden.

 

Senaste ekonomiska rapporten för år 2014-2015 visar på fondförmögenhet på drygt 3 miljoner kronor med utdelningsbart belopp på 127 000 kronor.

 

bottom of page