top of page

Välkommen till Stiftelsen Bengt I Lindskogs forsknings- och prisfond

Fonden delar ut

SPRÅKPRIS via Svenska Läkaresällskapet i Stockholm

STIPENDIER för forskning inom medicinhistoria via Läkaresällskapet i Lund

BENGT I LINDSKOGS MEDICINHISTORISKA PRIS via Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 

 

Stiftelsen, som i dagligt tal kallas Bengt Lindskogs fond, delar ut bidrag till forskning inom medicinens historia, medicinsk humaniora och språkvård. Ojämna år utdelas ett större pris på förslag från Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. Stipendier för forskning inom medicinhistoria delas ut via Läkaresällskapet i Lund och främst tänkta till yngre forskare i karriären med verifierad forskningsuppgift.

 

Stipendieansökan bör åtföljas av CV, referenser, uppgift om tidigare erhållet stipendium från Läkaresällskapet i Lund, budget och övriga relevanta handlingar. Medlemmar i Läkaresällskapet i Lund har företräde. Stipendiat förutsättes redovisa resultatet till fondens styrelse inom ett år.

bottom of page